De Canon van Nederland

Door de jaren heen is er veel veranderd in het onderwijs, zeker voor het vak Geschiedenis. De eindeloze rijen jaartallen zijn tegenwoordig wat beter behapbaar en het accent is verschoven naar historisch besef en oriëntatiekennis. Daarbij is op basis van nieuwe uitgangspunten de Canon van Nederland ontwikkeld inclusief uitgebreide website met links naar interessante boeken, films, enz. Reuze interessant